Komut İstemcisinde Tek Bir Dosyanın Çoklu Kopyasını Oluşturmak

Elimde okumakta olduğum bilimsel makaleleri özetlemek üzere hazırladığım html dosyaları var. Her makaleyi okudukça özetini yazacağım bir dosyayı oluşturuyorum.

Elimde okumakta olduğum bilimsel makaleleri özetlemek üzere hazırladığım html dosyaları var. Her makaleyi okudukça özetini yazacağım bir dosyayı oluşturuyorum. Her makaleye bir indeks numarası verdim. Her makale için oluşturduğum html dosyalarına da aynı indeks numarasıyla başlayıp “001_ozet.html” şeklinde isimler verdim.

Ancak bugün topluca bu dosyaları oluşturmak istedim. Bunun için tek tek “kopyala-yapıştır” yapmak yerine komut istemcisinde “for” komutunu kullandım.

Önce komutu yazayım. Sonra tahlil ederiz.

				
					for /L %i IN (1,1,9) DO copy 001_ozet.html 00%i_ozet.html

				
			

Komut şu şekilde çalışıyor:

/L: sayılarla belirlenen sınırlar içinde işlemi tekrar etmesini belirtir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: http://ss64.com/nt/for_l.html

%i: değişkenimiz. Herhangi bir harf olabilir.

IN: “içinde içinde”…

(1,1,9): 1’den başla, birer birer arttırarak 9 oluncaya kadar tekrar et. Birinci 1 başlangıç, ikinci 1 artış miktarı, 9 ise son değer.

ÖRNEK: (10, 20, 100) deseydik, 10 30 50 70 90 diye sayacaktı.

DO: yap

copy 001_ozet.html 00%i_ozet.html: 001_ozet.html dosyasını 00x_ozet.html şeklinde kopyala diyerek her adımda sayının değişmesiyle yeni kopyalar üret.

Okunma Sayısı: 2