MATLAB ile Mantıksal İşlemler ve İlişkisel Operatörler

zkanoca Matlab Relational Operations

Belirli koşullar, mantıksal işlemler ve ilişkisel operatörler ile yapılan sınamalar sonucunda matematiksel işlemler gerçekleştirecektir.

Bu makalede bulacağınız başlıca konular

Matlab programlamasında mantıksal işlemler ve ilişkisel işlemler, programların belirli koşullara göre kararlar almasını ve farklı yol ve işlemleri uygulamasını sağlar. Bu işlemler, programların daha esnek ve dinamik olmasını sağlar, bu da kodun daha güçlü ve genişletilebilir olmasını sağlar.

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler, genellikle true veya false değerlerini üreten veya bu değerlere dayanan ifadeleri değerlendirmek için kullanılır.

1. && (VE – AND) Operatörü

Bu operatör, iki koşulun da doğru olması durumunda true değerini üretir.

if (koşul1 && koşul2)
  % İşlemler
end 

2. || (Veya – OR) Operatörü

Bu operatör, en az bir koşulun doğru olması durumunda true değerini üretir.

if (koşul1 || koşul2)
  % İşlemler
end 

3. ~ (Değil – NOT) Operatörü

Bu operatör, bir koşulun tersini alır.

if ~koşul
  % İşlemler
end 

İlişkisel Operatörler

Programlama dillerinde, mantıksal operatörlerden başka bir de ilişkisel operatörler vardır. Bunlar iki değeri kendi aralarında kıyaslamaya yararlar. Kısaca, ilişkisel operatörler, iki değeri karşılaştırmak için kullanılır ve genellikle true veya false döndürür.

1. == (Eşittir) Operatörü

Bu operatör, iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder. Yazım yanlışı olmadığına dikkatinizi çekerim. Tek eşit sembolü (=), programlama dillerinde genellikle atama işlemlerinde kullanılır. İki değerin birbirine veya bir değere eşit olup olmadığını sınamak için çift eşit (==) sembolü kullanılır.

2. ~= (Eşit Değil) Operatörü

Bu operatör, iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.

3. > (Büyüktür), < (Küçüktür) Operatörleri

Bu operatörler, bir değerin diğerinden büyük veya küçük olup olmadığını kontrol eder.

4. >= (Büyük veya Eşittir), <= (Küçük veya Eşittir) Operatörleri

Bu operatörler, bir değerin diğerinden büyük veya eşit, küçük veya eşit olup olmadığını kontrol eder.

Örnek Uygulama

A = input('Bir tamsayı girin: ');

if (A >= 139 && A <= 177 && isempty(A))
  A = A^2.25;
elseif (A == 247)
  A = A^2.25;
elseif (A <= 25 || A >= 217)
  A = A^2.5;
elseif (A < 50 || A >= 190)
  A = A + 148;
else
  disp('A geçersiz');
end

disp(['Yeni A değeri: ' num2str(A)]); 

Bu MATLAB kodunu ayrıntılı olarak açıklayalım:

 1. A = input('Bir tamsayı girin: ');: Kullanıcıdan bir tamsayı girmesini isteyen bir giriş ifadesidir. Girilen değer, A değişkenine atanır.

 2. if (A >= 139 && A <= 177 && isempty(A)): Bu ifade, A‘nın 139 ile 177 arasında olup olmadığını ve boş olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu koşullar sağlanıyorsa, A‘yı kendi üzerine 2.25 üssü alınmış değeriyle günceller.

 3. elseif (A == 247): Bu şart, A‘nın 247’ye eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu koşul sağlanıyorsa, A‘yı kendi üzerine 2.25 üssü alınmış değeriyle günceller.

 4. elseif (A <= 25 || A >= 217): Bu şart, A‘nın 25’ten küçük veya eşit, ya da 217’den büyük veya eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu koşul sağlanıyorsa, A‘yı kendi üzerine 2.5 üssü alınmış değeriyle günceller.

 5. elseif (A < 50 || A >= 190): Bu şart, A‘nın 50’den küçük veya 190’dan büyük veya eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu koşul sağlanıyorsa, A‘yı kendi üzerine 148 eklenmiş değeriyle günceller.

 6. else: Yukarıdaki şartların hiçbiri sağlanmazsa, yalnızca “A geçersiz” mesajını görüntüler.

 7. disp(['Yeni A değeri: ' num2str(A)]);: En sonunda, güncellenmiş A değerini ekrana yazdırır.

Sonuç

Bu örnek, girilen bir tamsayının belirli koşullara göre farklı matematiksel işlemlere tabi tutulmasını sağlar. Program, kullanıcıdan bir tamsayı alır ve verilen koşullara göre A değerini günceller. Sonuç olarak, güncellenmiş A değeri Komut Penceresine yazdırılır.

Dokümantasyon linkleri:

 • input: Kullanıcıdan veri girişi almak için kullanılan fonksiyon.
 • isempty: Bir dizinin boş olup olmadığını kontrol eden fonksiyon.
 • disp: Bir değeri ekrana yazdırmak için kullanılan fonksiyon.
 • ^: Üs alma operatörü.
Okunma Sayısı: 4